Archive for 27 septembrie 2010

Training Metode si tehnici de animatie si educatie nonformala 1-3 oct 2010

Derulare: 1-3 OCT 2010, Cluj Community Center

REZUMAT:

Cursul „Metode şi tehnici de animaţie şi educaţie nonformală” este un curs conceput pentru persoanele care activează în domeniul educaţional, formal şi non-formal.

Reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale şi persoanele care lucrează cu copii şi tineri vor putea utiliza metodele şi tehnicile prezentate în timpul training-ului pentru activităţile lor specifice precum: lucrul în proiecte, activităţi educative, team-building, team-working, training-uri.

Astfel, cadrele didactice vor putea utiliza metodele şi tehnicile prezentate în procesul de predare-învăţare-evaluare, punându-se accent atât pe materia predată cât şi pe vârsta elevilor.

TEMATICA:
• Formele educaţiei;
• Învăţarea ca proces participativ;
• Învăţarea experenţială;
• Stilurile de învăţare;
• Stabilirea obiectivelor;
• Ciclul lui Kolb;
• Învăţarea interculturală;
• Design de program/ lecţie;
• Metode şi tehnici de animaţie;
• Metode şi tehnici de educaţie non-formală;
• Tehnici de debriefing;
• Metode de evaluare şi feed-back;
• Aspecte logistice.

INSCRIERE:

Taxa de înscriere este de 75 ron şi acoperă cheltuielile privind onorariul trainerului, suportul de curs şi materialele utilizate pe parcursul formării. De asemenea, toate fondurile stranse vor fi investite in proiectele AIDA.

Persoanele interesate trebuie sa trimită un e-mail pe adresa office@initiativedurabile.ro în care să specifice numele, domeniul de activitate, profesia şi o adresă de e-mail de contact.

Data limită de trimitere a e-mailului este: 30 sept 2010, orele 19.00

Numărul maxim de participanţi: 15 (pe principiul „primul venit, primul servit”).

Lista participanţilor va fi expediată tuturor candidaţilor pe adresele de e-mail indicate.

Taxa de înscriere se achită în ziua de 01 octombrie, înainte de începerea cursului.

Fiecare participant va beneficia de o diplomă de participare şi de un supliment de diplomă care conţine descrierea cursului.