Archive for septembrie 2010

Training Metode si tehnici de animatie si educatie nonformala 1-3 oct 2010

Derulare: 1-3 OCT 2010, Cluj Community Center

REZUMAT:

Cursul „Metode şi tehnici de animaţie şi educaţie nonformală” este un curs conceput pentru persoanele care activează în domeniul educaţional, formal şi non-formal.

Reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale şi persoanele care lucrează cu copii şi tineri vor putea utiliza metodele şi tehnicile prezentate în timpul training-ului pentru activităţile lor specifice precum: lucrul în proiecte, activităţi educative, team-building, team-working, training-uri.

Astfel, cadrele didactice vor putea utiliza metodele şi tehnicile prezentate în procesul de predare-învăţare-evaluare, punându-se accent atât pe materia predată cât şi pe vârsta elevilor.

TEMATICA:
• Formele educaţiei;
• Învăţarea ca proces participativ;
• Învăţarea experenţială;
• Stilurile de învăţare;
• Stabilirea obiectivelor;
• Ciclul lui Kolb;
• Învăţarea interculturală;
• Design de program/ lecţie;
• Metode şi tehnici de animaţie;
• Metode şi tehnici de educaţie non-formală;
• Tehnici de debriefing;
• Metode de evaluare şi feed-back;
• Aspecte logistice.

INSCRIERE:

Taxa de înscriere este de 75 ron şi acoperă cheltuielile privind onorariul trainerului, suportul de curs şi materialele utilizate pe parcursul formării. De asemenea, toate fondurile stranse vor fi investite in proiectele AIDA.

Persoanele interesate trebuie sa trimită un e-mail pe adresa office@initiativedurabile.ro în care să specifice numele, domeniul de activitate, profesia şi o adresă de e-mail de contact.

Data limită de trimitere a e-mailului este: 30 sept 2010, orele 19.00

Numărul maxim de participanţi: 15 (pe principiul „primul venit, primul servit”).

Lista participanţilor va fi expediată tuturor candidaţilor pe adresele de e-mail indicate.

Taxa de înscriere se achită în ziua de 01 octombrie, înainte de începerea cursului.

Fiecare participant va beneficia de o diplomă de participare şi de un supliment de diplomă care conţine descrierea cursului.

Training Metode si tehnici de animatie si educatie nonformala

Rezumat:

Cursul „Metode si tehnici de animatie si educatie nonformala” este un curs conceput pentru persoanele care activeaza in domeniul educational, formal si non-formal.

Astfel, cadrele didactice vor putea utiliza metodele si tehnicile prezentate in procesul de predare-invatare-evaluare, punându-se accent atât pe materia predata cât si pe vârsta elevilor.

Reprezentantii organizatiilor nonguvernamentale si persoanele care lucreaza cu copii si tineri vor putea utiliza metodele si tehnicile prezentate in timpul training-ului pentru activitatile lor specifice precum: lucrul in proiecte, activitati educative, team-building, team-working, training-uri.

Tematica:

 • Formele educatiei;

 • Invatarea ca proces participativ;

 • Invatarea experentiala;

 • Stilurile de invatare;

 • Stabilirea obiectivelor;

 • Ciclul lui Kolb;

 • Design de program/ lectie;

 • Metode si tehnici de animatie;

 • Metode si tehnici de educatie non-formala;

 • Tehnici de debriefing;

 • Metode de evaluare si feed-back.

La finalul cursului, participantii vor:

 • Vor putea sa identifice stilurile de invatare ale participantilor;

 • Vor putea realiza un design de lectie sau de proiect pe principiile invatarii experentiale;

 • Vor fi capabili sa utilizeze metode si tehnici de animatie adecvate;

 • Vor fi capabili sa utilizeze metode si tehnici de educatie non-formala;

 • Vor fi capabili sa utilizeze tehnici de debriefing;

 • Vor sti sa utilizeze diferite tehnici de evaluare si feed-back.

Durata si locatie:

20 – 21 sept, interval orar 09.30 – 18.00 (cu pauza de masa de la 12 – 13 si 2 pauze de cafea); Bucuresti (zona Cismigiu)

Inscriere:

Taxa de inscriere este de 75 ron si acopera cheltuielile privind onorariul trainerului, suportul de curs si materialele utilizate pe parcursul formarii.

Persoanele interesate trebuie sa trimita un e-mail pe adresa office@initiativedurabile.ro in care sa specifice numele, domeniul de activitate, profesia si o adresa de e-mail de contact.

Numarul maxim de participanti: 15 (pe principiul „primul venit, primul servit”).

Lista participantilor va fi expediata tuturor candidatilor pe adresele de e-mail indicate.

Taxa de inscriere se achita in prima zi de curs.

Fiecare participant va beneficia de o diploma de participare si de un supliment de diploma care contine descrierea cursului.


Contact:

E-mail: office@initiativedurabile.ro

Telefon: 0763.09.24.24

Training Planificarea si redactarea proiectelor

Rezumat:

Cursul „Planificarea si redactarea proiectelor” este primul pas in managementul de proiect, necesar fiecarei persoane care lucreaza in echipe de proiect, indiferent de nivelul de lucru. Cunostintele si competentele dezvoltate in timpul acestui curs vor fi suficiente pentru a putea porni de la o idee, la o problema si la ajunge la o fisa de proiect competitiva.

Cursul se adreseaza tuturor persoanelor interesat, in special persoanelor care lucreaza in proiecte, in organizatii non-guvernamentale, studentilor care pot dobândi abilitati de structurare logica a unei idei, cadrelor didactice care se axeaza pe invatarea prin proiecte sau care doresc sa isi contureze mai bine ideea de proiect educational.

Tematica:

 • Ce este un proiect;

 • Tipuri de proiecte;

 • Ciclul de viata ale proiectelor;

 • Planificare si programare;

 • Scop si obiective;

 • WBS – Work Breakdown Structure;

 • Analiza PERT;

 • Cadrul logic;

 • Diagrama Gantt;

 • Programarea resurselor;

 • Echipa de proiect;

 • Estimarea costurilor;

 • Bugetul proiectului;

 • Managementul riscului;

 • Monitorizare si evaluare.

La finalul cursului, participantii vor:

 • Vor putea sa identifice o nevoie pe care un proiect o poate suplini;

 • Vor putea stabili scopul si obiectivele pentru un viitor proiect;

 • Vor cunoaste terminologia specifica planificarii si managementul proiectului;

 • Vor fi capabili sa realizeze o fisa de proiect;

 • Vor putea completa o fisa de proiect;

 • Vor cunoaste tehnici si instrumente de planificare si programare a proiectelor.

Durata si locatie:

Bucuresti (zona Cismigiu), 18-19 septembrie 2010, program 9.30 – 18.00 (cu pauza de masa 12-13 si 2 pauze de cafea).

Inscriere:

Taxa de inscriere este de 75 ron si acopera cheltuielile privind onorariul trainerului, suportul de curs si materialele utilizate pe parcursul formarii.

Persoanele interesate trebuie sa trimita un e-mail pe adresa office@initiativedurabile.ro in care sa specifice numele, domeniul de activitate, profesia si o adresa de e-mail de contact.

Numarul maxim de participanti: 15 (pe principiul „primul venit, primul servit”).

Lista participantilor va fi expediata tuturor candidatilor pe adresele de e-mail indicate.

Taxa de inscriere se achita in prima zi de curs.

Fiecare participant va beneficia de o diploma de participare si de un supliment de diploma care contine descrierea cursului.


Contact:

E-mail: office@initiativedurabile.ro

Telefon: 0763.09.24.24